• Carolina Dybeck Happe: Første kvinde på finansdirektørposten i Mærsk

    Source: BDK Finans / 29 Nov 2019 00:01:08   America/New_York

    https://www.berlingske.dk/karriere/carolina-dybeck-happe-foerste-kvinde-paa-finansdirektoerposten-i-maersk?referrer=RSS
Share on,