34767.13
-0.12% -40.60
24. 01:33:37 FXCM
Range: 34754.27 / 34882.17
4447.08
-0.11% -5.03
24. 01:33:35 FXCM
Range: 4445.43 / 4464.24
43950.00
-2.08% -934.68
24. 01:32:14 NetDania
Range: 43927.00 / 44993.00
4193.95
1.20% 49.82
23. 15:59:57 FXCM
Range: 4144.13 / 4202.79
3634.50
-0.21% -7.72
24. 01:18:42 Shanghai SE
Range: 3628.69 / 3651.01

Calendar

Fri, Sep 24, 2021
Medium
Prev: 77.1%
Low
Fcst: 115
Prev: 113.4
Low
Prev: 116.2
Medium
Fcst: 100
Prev: 97.5
Medium
Prev: 101.4
Medium
Prev: 99.4
Medium
Fcst: 20
Prev: 60
Low
Prev: 6.7%
Low
Prev: 9.5%
Low
Prev: 0.89
Low
Prev: -1.58B
Medium
Prev: 1%
Medium
Prev: 708B
Share on,