29176.27
-0.59% -174.28
21. 14:44:45 FXCM
Range: 29141.31 / 29353.30
3320.72
-0.12% -3.94
21. 14:44:45 FXCM
Range: 3307.14 / 3329.50
8559.98
-0.96% -83.15
21. 14:44:44 NetDania
Range: 8500.00 / 8699.84
3778.80
-0.61% -23.20
21. 14:44:43 FXCM
Range: 3756.80 / 3802.00
3052.14
-1.41% -43.65
21. 02:00:22 Shanghai SE
Range: 3051.30 / 3085.79

News

Calendar

Tue, Jan 21, 2020
Medium
Act: 5.8%
Prev: 6%
Medium
Act: 3.2%
Fcst: 3.1%
Prev: 3.2%
High
Act: 14.9K
Fcst: 22.6K
Prev: 14.9K
Medium
Act: 3.8%
Fcst: 3.8%
Prev: 3.8%
High
Act: 26.7
Fcst: 15
Prev: 10.7
Medium
Act: -9.5
Fcst: -13.5
Prev: -19.9
Medium
Act: 25.6
Fcst: 5.5
Prev: 11.2
Medium
Act: -0.6%
Fcst: -0.3%
Prev: -0.2%
Low
Fcst: 2.1%
Prev: 2%
Low
Prev: 0.4%
Medium
Prev: -1.9%
Share on,