25783.90
0.24% 61.25
21. 01:34:13 FXCM
Range: 25722.65 / 25817.60
2853.17
0.26% 7.31
21. 01:34:12 FXCM
Range: 2845.48 / 2856.44
7877.00
-0.77% -61.15
21. 01:34:14 NetDania
Range: 7790.25 / 8001.30
3366.90
-1.34% -45.90
20. 15:59:58 FXCM
Range: 3357.60 / 3426.80
2905.22
1.21% 34.62
21. 01:19:11 Shanghai SE
Range: 2862.74 / 2919.24

News

Calendar

Tue, May 21, 2019
Medium
Prev: 5.21M
Medium
Prev: -4.9%
Medium
Prev: -7.9
High
Prev: 1.7%
Medium
Fcst: -2.7
Prev: -2.4
Medium
Fcst: 0.4%
Prev: -3.1%
Share on,